175 Suchtreffer


62
BactoReal® Kit Trueperella pyogenes
Bestellnummer:
DVEB05113, DVEB05153
Assay: RTGV910
63
BactoReal® Kit Brachyspira hyodysenteriae
Bestellnummer:
DVEB01113, DVEB01153
Assay: RTGV610
64
BactoReal® Kit American Foulbrood
Bestellnummer:
DVEB05413, DVEB05453
Assay: RTGV924
66
BactoReal® Kit Footrot
Bestellnummer:
DVEB06813, DVEB06853
68
BactoReal® Kit Mycoplasma synoviae
Bestellnummer:
DVEB00213, DVEB00253
Assay: RTGV907
69
BactoReal® Kit Pasteurella multocida
Bestellnummer:
DVEB02813, DVEB02853
Assay: RTGV444
70
BactoReal® Kit Streptococcus dysgalactiae
Bestellnummer:
DVEB01713, DVEB01753
Assay: RTGV903
72
BactoReal® Actinobacillus pleuropneumoniae
Bestellnummer:
DVEB02013, DVEB02053
Assay: RTGV550